Lenke til PDFreaders.org

Dersom du sprer informasjon i PDF-format oppfordrer vi deg til å lenke til PDFreaders.org ved (eller uten) å bruke knappene du finner under. Alle knappene som vises på denne siden kan brukes, endres og/eller spres fritt, uten noen restriksjoner eller krav.

<a href="http://pdfreaders.org/"><img src="http://pdfreaders.org/graphics/pdfreaders-lang-neutral.png" alt="pdfreaders.org" /></a>
<a href="http://pdfreaders.org/"><img src="http://pdfreaders.org/graphics/pdfreaders-four-freedoms.png" alt="pdfreaders.org" /></a>
<a href="http://pdfreaders.org/"><img src="http://pdfreaders.org/graphics/pdfreaders-free.png" alt="pdfreaders.org" /></a>
<a href="http://pdfreaders.org/" target="_blank"><img src="http://pdfreaders.org/graphics/pdfreaders-freedom.png" alt="pdfreaders.org" /></a>
<a href="http://pdfreaders.org/"><img src="http://pdfreaders.org/graphics/pdfreaders-freedom-noget.png" alt="pdfreaders.org" /></a>
<a href="http://pdfreaders.org/"><img src="http://pdfreaders.org/graphics/pdfreaders-f-32px.png" alt="pdfreaders.org" /></a>
<a href="http://pdfreaders.org/"><img src="http://pdfreaders.org/graphics/pdfreaders-f-22px.png" alt="pdfreaders.org" /></a>

Skulle du støte på andre vevsider som tilbyr PDF-dokumenter og som bare lenker til Adobe, oppfordrer vi deg til å informere dem om å bruke PDFreaders.org som en resursside.

Du kan hjelpe til med å holde internettet åpent, fritt og uavhengig fra gitte leverandører!