Lenkje til PDFreaders.org

Om du delar informasjon i PDF-format vil vi oppmode deg om å lenkje til PDFreaders.org med (eller utan) å nytta knappane du finn under. Alle knappane på denne sida kan nyttast, endrast og spreias fritt, utan nokre restriksjonar eller krav.

<a href="http://pdfreaders.org/"><img src="http://pdfreaders.org/graphics/pdfreaders-lang-neutral.png" alt="pdfreaders.org" /></a>
<a href="http://pdfreaders.org/"><img src="http://pdfreaders.org/graphics/pdfreaders-four-freedoms.png" alt="pdfreaders.org" /></a>
<a href="http://pdfreaders.org/"><img src="http://pdfreaders.org/graphics/pdfreaders-free.png" alt="pdfreaders.org" /></a>
<a href="http://pdfreaders.org/" target="_blank"><img src="http://pdfreaders.org/graphics/pdfreaders-freedom.png" alt="pdfreaders.org" /></a>
<a href="http://pdfreaders.org/"><img src="http://pdfreaders.org/graphics/pdfreaders-freedom-noget.png" alt="pdfreaders.org" /></a>
<a href="http://pdfreaders.org/"><img src="http://pdfreaders.org/graphics/pdfreaders-f-32px.png" alt="pdfreaders.org" /></a>
<a href="http://pdfreaders.org/"><img src="http://pdfreaders.org/graphics/pdfreaders-f-22px.png" alt="pdfreaders.org" /></a>

Finn du andre vevsider som tilbjod PDF-dokumenter, og som berre lenkjar til Adobe, oppmodar vi deg til å informera dei om å nytta PDFreaders.org som ei resurskjelde.

Du kan hjelpe til med å halde verdsveven open, fri og sjølvstendig frå nokre få leverandørar!