Σύνδεσμοι προς PDFreaders.org

Εάν προσφέρετε πληροφορίες σε μορφή PDF, σας ενθαρρύνουμε να δημιουργήσετε έναν σύνδεσμο προς το pdfreaders.org χρησιμοποιώντας ένα (ή κανένα) από τα παρακάτω εικονίδια όπως εσείς προτιμάτε. Όλα τα εικονίδια που εμφανίζονται σε αυτήν τη σελίδα μπορούν να χρησιμοποιηθούν, να τροποποιηθούν ή/και να αναδιανεμηθούν για οποιοδήποτε σκοπό χωρίς οποιοδήποτε περιορισμό ή απαίτηση.

<a href="http://pdfreaders.org/"><img src="http://pdfreaders.org/graphics/pdfreaders-lang-neutral.png" alt="pdfreaders.org" /></a>
<a href="http://pdfreaders.org/" target="_blank"><img src="http://pdfreaders.org/graphics/pdfreaders-four-freedoms-72dpi.png" alt="pdfreaders.org" /></a>
<a href="http://pdfreaders.org/" target="_blank"><img src="http://pdfreaders.org/graphics/pdfreaders-free-72dpi.png" alt="pdfreaders.org" /></a>
<a href="http://pdfreaders.org/" target="_blank"><img src="http://pdfreaders.org/graphics/pdfreaders-freedom-72dpi.png" alt="pdfreaders.org" /></a>
<a href="http://pdfreaders.org/"><img src="http://pdfreaders.org/graphics/pdfreaders-freedom-noget.png" alt="pdfreaders.org" /></a>
<a href="http://pdfreaders.org/"><img src="http://pdfreaders.org/graphics/pdfreaders-f-32px.png" alt="pdfreaders.org" /></a>
<a href="http://pdfreaders.org/"><img src="http://pdfreaders.org/graphics/pdfreaders-f-22px.png" alt="pdfreaders.org" /></a>

Εάν συναντήσετε άλλους ιστοχώρους που προσφέρουν έγγραφα PDF και έχουν συνδέσμους μόνο προς την Adobe, ίσως θελήσετε να τους πληροφορήσετε για τους πόρους του ιστοχώρου pdfreaders.org

Μπορείτε να βοηθήσετε να διατηρηθεί το διαδίκτυο ανοιχτό, ελεύθερο και ουδέτερο ως προς τους προμηθευτές!