Otevřené standardy a PDF

PDF (Portable Document Format = formát přenosných dokumentů) byl vyvinut společností Adobe Systems v roce 1993 a od té doby byl vydán v několika verzích. Také byly zveřejněny standardy založené na částech specifikace PDF. Níže následuje seznam verzí PDF a jejich status coby otevřených standardů.

Hlavní verze PDF

PDF verze starší než 1.7

Ačkoliv byly dostupné specifikace, verze PDF, které používala společnost Adobe, nikdy nebyly předloženy ISO nebo uznány jako otevřený standard. Nicméně, několik otevřených standardů bylo postaveno na částech těchto verzí a byly schváleny jako norma ISO. Pro více informací o odlišnostech podskupin PDF se podívejte níže.

PDF 1.7 (2006)

PDF 1.7 je otevřený standard, schválený jako ISO 32000-1:2008. Je třeba poznamenat, že ačkoliv Adobe Systems umožňuje bezplatné užití PDF verze 1.7, jiné společnosti drží patenty, které mohou, nebo také nemusí, standard zatěžovat. Pro více informací o patentových nárocích týkajících se PDF se podívejte níže.

PDF 1.7, Adobe Extension Level 3 (2008)

Tato rozšíření nejsou součástí normy ISO-32000, ale mohou být navržena v příští revizi formátu.

PDF podskupiny

PDF/X

Standard PDF/X, původně založený na PDF verze 1.2 a od té doby několikrát revidovaný, byl vyvinut v rámci CGATS (Committee for Graphic Arts Technologies Standards) organizace ANSI (American National Standards Institute). Slouží především jako formát pro sdílení dokumentů s věrným podáním barev pro tisk. Všechny jeho varianty, které jsou v současné době schváleny normou ISO, splňují předpoklady otevřených standardů a jsou vydány jako ISO 15930:

PDF/A

PDF/A je část PDF 1.4 speciálně navržená pro archivační účely. Splňuje předpoklady otevřeného standardu a byla schválena jako ISO 19005-1:2005.

PDF/E

PDF/E je část PDF 1.6 speciálně navržená pro strojírenské výkresy. Splňuje předpoklady otevřeného standardu a byla schválena jako ISO 24517-1:2008.

Patentové nároky

I když Adobe Systems umožňuje bezplatné užívání patentů týkajících se PDF v jakékoli aplikaci, která dodržuje specifikace PDF, jiné společnosti drží patenty, které by mohly omezit otevřenost standardu, kdyby bylo vynucováno jejich respektování.