Avatud standardid ja PDF

PDF loodi ettevõtte Adobe Systems poolt 1993. aastal. Alates sellest hetkest on PDF-ist avaldatud mitmeid versioone. PDF spetsifikatsioonide põhjal on avaldatud ka mitmeid standardeid. All järgneb nimekiri PDF versioonidest ning nende staatusest avatud standardi definitsiooni järgi.

PDF-i põhiversioonid

PDF enne versiooni 1.7

Spetsifikatsioonid olid kättesaadavad, ent Adobe enda versioone ei esitatud kunagi ISO-le ning neid ei ole tunnustatud avatud standarditena. See-eest põhinevad mitmed ISO poolt heaks kiidetud avatud standardid nende spetsifikatsioonide alamhulkadel. Rohkem infot erinevate PDF-i alamhulkade kohta on leitav allpool.

PDF 1.7 (2006)

PDF 1.7 on avatud standard, vastu võetud kui ISO 32000-1:2008. Oluline on märkida, et kuigi Adobe Systems ei küsi PDF 1.7 kasutamise eest tasu, on ka teistel ettevõtetel patente, mis võivad, ent ei pruugi standardit koormata. Rohkem infot PDF-iga seotud patentide kohta on leitav allpool.

PDF 1.7, Adobe Extension Level 3 (2008)

Laiendused ei ole osa standardist ISO-32000, kuid võidakse lisada järgmisesse versiooni.

PDF-i alamhulgad

PDF/X

PDF/X standard, mis põhines esialgu PDF-i versioonil 1.2 ning mida on alates loomisest mitmeid kordi täiendatud, arendati välja Ameerika Rahvusliku Standardite Instituudi (ANSI) Graafiliste Kunstide Tehnoloogia Standardite Komitee (Committee for Graphic Arts Technologies Standards) poolt. Tegu on töökindla ning värve säilitava formaadiga trükitööstusele dokumentide vahetamiseks. Kõik praegusel hetkel ISO poolt heaks kiidetud variandid kvalifitseeruvad avatud standarditena ning on avaldud kui ISO 15930:

PDF/A

PDF/A on PDF 1.4-a alamhulk, mis on loodud arhiveerimiseks. Kvalifitseerub avatud standardina ning on standardiseeritud kui ISO 19005-1:2005.

PDF/E

PDF/E on PDF 1.6-e alamhulk, mis on loodud inseneritehniliste jooniste jaoks. Kvalifitseerub avatud standardina ning on standardiseeritud kui ISO 24517-1:2008.

Patendid

Adobe Systems lubab kõigil spetsifikatsioone järgivatel rakendustel tasuta PDF-i katvaid patente kasutada. Teistel ettevõtetel võib olla patente, mille rakendamisel kannataks standardi avatus.