استانداردهای باز و پی‌دی‌اف

پی‌دی‌اف را شرکت ادوبی (Adobe Systems) در سال ۱۳۷۲ (۱۹۹۳ میلادی) ساخت و از آن زمان تاکنون نسخه‌های زیادی از آن را منتشر کرده است. همچنین زیرمجموعه‌هایی از مشخصات پی‌دی‌اف نیز به عنوان استاندارد منتشر شده‌اند. در زیر نسخه‌های گوناگون پی‌دی‌اف و وضعیت آن‌ها به عنوان استاندارد باز فهرست شده‌اند:

نسخه‌های اصلی پی‌دی‌اف

نسخه‌های پیش از ۱٫۷

با این که مشخصات فنی این نسخه‌ها در دسترس بود، ادوبی هیچ‌گاه آن‌ها را به ISO ارائه نداد و هیچ گاه این نسخه‌ها به عنوان استاندارد باز شناخته نشدند. هرچند که چندین استاندارد باز براساس زیرمجموعه‌هایی از این نسخه‌ها ساخته شده و توسط ISO پذیرفته شدند. در ادامه دربارهٔ این زیرمجموعه‌ها بیشتر آمده است.

نسخهٔ ۱٫۷ (۲۰۰۶)

نسخهٔ ۱٫۷ پی‌دی‌اف یک استاندارد باز به شمارهٔ ISO 32000-1:2008 است. باید توجه داشت که هرچند ادوبی اجازهٔ استفادهٔ رایگان از پی‌دی‌اف ۱٫۷ را می‌دهد، ولی حق‌اختراع‌های شرکت‌های دیگری ممکن است به‌کاربردن این استاندارد را محدود کند. اطلاعات بیشتر دربارهٔ ادعاهای مربوط به این حق‌اختراع‌ها در ادامه آمده است.

نسخهٔ۱٫۷، با افزونه‌های ادوبی سطح ۳ (۲۰۰۸)

این افزونه‌ها بخشی از استاندارد ISO-32000 نیستند ولی ممکن است در بازبینی‌های آیندهٔ این استاندارد در آن گنجانده شوند.

زیرمجموعه‌های پی‌دی‌اف

PDF/X

استاندارد پی‌دی‌اف/اکس (PDF/x) که نخستین بار بر اساس پی‌دی‌اف ۱٫۲ ساخته شده و پس از آن بارها بازنگری شد، توسط کمیتهٔ استانداردسازی فناوری‌های هنرهای گرافیکی از مؤسسهٔ ملی استاندارد امریکا (ANSI) ساخته شده است. کاربرد اصلی آن به عنوان قالب قابل‌اعتمادی برای انتقال اسناد رنگی است. همهٔ نسخه‌های گوناگون آن که توسط ISO پذیرفته شده‌اند استاندارد باز هستند و با کد ISO 15930 منتشر شده‌اند:

PDF/A

استاندارد PDF/A زیرمجموعه‌ای از پی‌دی‌اف ۱٫۴ است که به‌طور ویژه برای مقاصد بایگانی طراحی شده است. این استاندار باز با کد ISO 19005-1:2005 پذیرفته شده است.

PDF/E

استاندارد PDF/E زیرمجموعه‌ای از پی‌دی‌اف ۱٫۶ است که به‌طور ویژه برای رسم مهندسی طراحی شده است. این استاندار باز با کد ISO 24517-1:2008 پذیرفته شده است.

ادعاهای مربوط به حق‌اختراع

هرچند که ادوبی به‌کاربردن حق‌اختراع‌های خودش را که مربوط به پی‌دی‌اف هستند بدون نیاز به کسب مجوز تضمین کرده است، هر برنامه‌ای که ویژگی‌های قالب پی‌دی‌اف را پیاده می‌کند ممکن است مشمول حق‌اختراع‌های شرکت‌های دیگر قرار بگیرد، و این موضوع بازبودن استاندارد را محدود می‌کند.