This translation may be out of date with the original text. Please help us to translate this and other pages on fsfe.org, so people can read our message in their native language.

دربارهٔ ما

این پروژه با حمایت مالی بنیاد نرم‌افزارهای آزاد اروپا (FSFE) آغاز شده است. لطفاً‌ نظرها و پیشنهادهای خود را به نشانی contact (at) fsfe (dot) org با ما درمیان بگذارید. اگر می‌خواهید بدانید که FSFE چه کارهای دیگری برای افزایش آگاهی عمومی دربارهٔ این جایگزین‌ها انجام می‌دهد، لطفاً به صفحهٔ پویش «تبلیغات برای نرم‌افزارهای غیرآزاد را متوقف کنید» نگاهی بیندازید.

اگر بخواهید دربارهٔ نرم‌افزارهای آزاد و استانداردهای باز بیشتر بدانید، پیوندهای زیر را مفید خواهید یافت:

دربارهٔ بنیاد نرم‌افزارهای آزاد اروپا

بنیاد نرم‌افزارهای آزاد اروپا (FSFE) سازمانی ناسودبر و غیردولتی است که در بسیاری از کشورهای اروپایی فعال است و در بسیاری از فعالیت‌های بین‌المللی مشارکت می‌کند. دسترسی به نرم‌افزار نشان‌دهندهٔ شهروند بودن در جامعهٔ دیجیتال است. برای تضمین مشارکت برابر در عصر اطلاعات، و برای تضمین آزادی در رقابت، بنیاد نرم‌افزارهای آزاد اروپا (FSFE) خود را وقف گسترش نرم‌افزارهای آزاد می‌کند؛ نرم‌افزارهایی که بر پایهٔ آزادی در کاربری، بررسی، تغییر، و نسخه‌برداری تعریف می‌شوند.

مهم‌ترین دغدغه‌های FSFE که در سال ۱۳۸۰ (۲۰۰۱ میلادی) بنیان‌گذاری شد شامل گسترش آگاهی‌ها دربارهٔ نرم‌افزارهای آزاد، پشتیبانی سیاسی و حقوقی از آن، و نیز افزایش آزادی کاربران از راه حمایت از توسعهٔ نرم‌افزارهای آزاد است.