This translation may be out of date with the den ursprungliga texten. Please help us to translate this and other pages on fsfe.org, so people can read our message in their native language.

Om PDFreaders

Detta initiativ härstammar från Fellowship of the Free Software Foundation Europe (FSFE). Om du har feedback, kontakta oss gärna på contact (at) fsfe (dot) org.

Om du vill lära dig mer om Fri Programvara och Öppna Standarder kan följande länkar vara till hjälp:

Om FSFE

Free Software Foundation Europe (FSF Europe) är en icke-statligt organisation hängiven alla aspekter inom Fri Programvara i Europa. Tillgång till programvara bestämmer vem som får delta i ett digitalt samhälle. Friheterna att använda, kopiera, modifiera och vidaredistribuera programvara - som beskrivs i definitionen av Fri Programvara - gör att all kan deltaga på lika villkor i informationsåldern. Att skapa medvetenhet kring dessa frågor, att säkerställa Fri Programvara politiskt och juridiskt samt att ge människor frihet genom att stödja utvecklingen av Fri Programvara är centrala frågor för FSF Europe, vilken grundades 2001 som den europeiska systerorganisationen till Free Software Foundation i USA.