This translation may be out of date with the original text. Please help us to translate this and other pages on fsfe.org, so people can read our message in their native language.

O iniciativi

Ta iniciativa se je začela v Fellowship-u Free Software Foundation Europe (FSFE). Če imate kakšne povratne informacije, nas prosimo kontaktirajte na enaslov contact (at) fsfe (dot) org. Če želite izvedeti več o tem kaj vse organizacija FSFE trenutno dela, da bi izboljšala javno zavedanje o alternativnih pregledovalnikih, si prosimo poglejte našo kampanjo "konec oglaševanja neprostega programja".

Če želite izvedeti več o prostem programju in odprtih standardih, vam utegnejo pomagati naslednje povezave:

O FSFE

Free Software Foundation Europe (FSFE) je neprofitna nevladna organizacija, aktivna v mnogih evropskih državah in prisotna v mnogih globalnih aktivnostih. Dostop do programske opreme je predpogoj za sodelovanje v digitalni družbi. Za zagotovitev enakopravnosti sodelovanja v informacijski dobi in tudi svobode do konkurenčnosti, se Free Software Foundation Europe (FSFE) trudi k napredku Prostega programja kot ga definirajo pravice proste uporabe, preučevanja, prilagojevanja in razširjanja. Ustanovljeno leta 2001 z glavnimi nameni razširjanja zavedanja o tej problematiki, pravnega in političnega varovanja Prostega programja in zagotavljanja svobode družbi s podporo razvoju Prostega programja.