O iniciativi

Ta iniciativa se je začela v Fellowship-u Free Software Foundation Europe (FSFE). Če imate kakšne povratne informacije, nas prosimo kontaktirajte na enaslov contact (at) pdfreaders (dot) org. Če želite izvedeti več o tem kaj vse organizacija FSFE trenutno dela, da bi izboljšala javno zavedanje o alternativnih pregledovalnikih, si prosimo poglejte našo kampanjo "konec oglaševanja neprostega programja".

Če želite izvedeti več o prostem programju in odprtih standardih, vam utegnejo pomagati naslednje povezave:

O FSFE

Free Software Foundation Europe (FSFE) je neprofitna nevladna organizacija, aktivna v mnogih evropskih državah in prisotna v mnogih globalnih aktivnostih. Dostop do programske opreme je predpogoj za sodelovanje v digitalni družbi. Za zagotovitev enakopravnosti sodelovanja v informacijski dobi in tudi svobode do konkurenčnosti, se Free Software Foundation Europe (FSFE) trudi k napredku Prostega programja kot ga definirajo pravice proste uporabe, preučevanja, prilagojevanja in razširjanja. Ustanovljeno leta 2001 z glavnimi nameni razširjanja zavedanja o tej problematiki, pravnega in političnega varovanja Prostega programja in zagotavljanja svobode družbi s podporo razvoju Prostega programja.