O inicijativi

Ova inicijativa potiče od Prijatelja Free Software Foundationa Europe (FSFE). Ako imate povratnu informaciju, molimo Vas da nas kontaktirate na contact (at) pdfreaders (dot) org. Ako želite saznati više o tome što FSFE trenutno radi kako bi podigao svijest javnosti o ovim alternativama, molimo pogledajte našu kampanju okončavanja reklama neslobodnoga softvera.

Ako želite više naučiti o slobodnom softveru i otvorenim standardima, sljedeće poveznice mogu Vam biti od pomoći:

O FSFE-u

Free Software Foundation Europe (FSFE) je neprofitna nevladina organizacija aktivna u mnogim europskim zemljama i uključena u mnoge globalne aktivnosti. Imati pristup softveru znači moći sudjelovati u digitalnom društvu. Kako bi osigurao ravnopravno sudjelovanje u informacijskom dobu kao i slobodu natjecanja, Free Software Foundation Europe (FSFE) posvećen je napretku slobodnog softvera koji je definiran slobodama korištenja, proučavanja, mijenjanja i umnažanja. Osnovan 2001., FSFE osvještava o ovim pitanjima, pruža političku i pravnu zaštitu slobodnom softveru te podržavajući razvoj slobodnog softvera pruža slobodu ljudima.