This translation may be out of date with the izvorni tekst. Please help us to translate this and other pages on fsfe.org, so people can read our message in their native language.

O inicijativi

Ova inicijativa potiče od Prijatelja Free Software Foundationa Europe (FSFE). Ako imate povratnu informaciju, molimo Vas da nas kontaktirate na contact (at) fsfe (dot) org. Ako želite saznati više o tome što FSFE trenutno radi kako bi podigao svijest javnosti o ovim alternativama, molimo pogledajte našu kampanju okončavanja reklama neslobodnoga softvera.

Ako želite više naučiti o slobodnom softveru i otvorenim standardima, sljedeće poveznice mogu Vam biti od pomoći:

O FSFE-u

Free Software Foundation Europe (FSFE) je neprofitna nevladina organizacija aktivna u mnogim europskim zemljama i uključena u mnoge globalne aktivnosti. Imati pristup softveru znači moći sudjelovati u digitalnom društvu. Kako bi osigurao ravnopravno sudjelovanje u informacijskom dobu kao i slobodu natjecanja, Free Software Foundation Europe (FSFE) posvećen je napretku slobodnog softvera koji je definiran slobodama korištenja, proučavanja, mijenjanja i umnažanja. Osnovan 2001., FSFE osvještava o ovim pitanjima, pruža političku i pravnu zaštitu slobodnom softveru te podržavajući razvoj slobodnog softvera pruža slobodu ljudima.