Öppna standarder och PDF

PDF skapades av Adobe Systems 1993 och har publicerats i flera versioner sedan dess. Standarder baserade på en delmängd av PDF-specifikationen har också publicerats. Nedan följer en lista över PDF-versioner och deras status som öppna standarder.

PDF-formatets huvudsakliga versioner

Versioner av PDF före 1.7

Även om det fanns specifikationer så skickades Adobes egna versioner aldrig till ISO eller blev erkända som öppna standarder. Dock har flera öppna standarder baserats på en delmängd av dessa versioner och de har i sin tur godkänts av ISO. Se nedan för information om olika varianter av PDF.

PDF 1.7 (2006)

PDF 1.7 är en öppen standard godkänd som ISO 32000-1:2008. Värt att notera är att även om Adobe Systems tillåter användning av PDF 1.7 utan att begära royalties så kan det finns andra företag som innehar patent som kan utgöra ett hinder för dess användning. Se nedan för mer information om patenträttigheter rörande PDF.

PDF 1.7, Adobes Utökningar Nivå 3 (2008)

Utökningarna är inte en del av standarden ISO-32000 men kan komma att föreslås till nästa revidering av formatet.

Delmängder av PDF

PDF/X

PDF/X-standarden, som ursprungligen är baserad på PDF 1.2 och har reviderats flera gånger, utvecklades av kommittén i The American National Standards Institute (ANSI) för Graphic Arts Technologies Standards. Huvudsakligen är det ett färgsäkert format för utbyte av dokument i tryckeribranschen. Alla dess, av ISO godkända, varianter är kvalificerade som öppna standarder och är publicerade under ISO 15930:

PDF/A

PDF/A är en delmängd av PDF 1.4 speciellt framtagen för arkivering av dokument. PDF/A är kvalificerad för att vara en öppen standard och är godkänd som sådan i ISO 19005-1:2005.

PDF/E

PDF/E är en delmängd av PDF 1.6 speciellt framtagen för tekniska ritningar. PDF/E är kvalificerad för att vara en öppen standard och är godkänd som sådan i ISO 24517-1:2008.

Patent

Adobe Systems tillåter användning av sina patent på PDF-formatet utan att begära royalties, detta för alla tillämpningar som följer PDF-specifikationen. Det finns dock andra företag som innehar patent som kan begränsa användningen av formatet om dessa företag skulle göra anspråk på sina patenträttigheter.