Standarde deschise și PDF

PDF a fost creat de către Adobe Systems în 1993 și a fost publicat în mai multe versiuni încă de atunci. Standardele bazate pe porțiuni din specificațiile PDF au fost de asemenea publicate. Mai jos găsiți o listă cu versiunile PDF și statutul acestora ca standarde deschise.

Versiuni principale ale PDF

Versiuni PDF anterioare versiunii 1.7

Cu toate ca specificațiile erau disponibile, versiunile PDF ale Adobe nu au fost niciodată înaintate către ISO sau recunoscute ca fiind standarde deschise. Cu toate astea, câteva standarde au fost bazate pe porțiuni ale acestor versiuni și au fost aprobate de către ISO. Mai jos puteți găsi informații cu privire la porțiuni diferite ale PDF.

PDF 1.7 (2006)

PDF 1.7 este standard deschis, aprobat ca ISO 32000-1:2008. Este de notat faptul că deși Adobe Systems permite folosirea gratuită a PDF 1.7, alte companii dețin brevete ce ar putea sau nu, restricționa standardul. Mai jos puteți găsi informații cu privire la revendicările de brevete în ceea ce privește PDF.

PDF 1.7, Adobe Extension Level 3 (Extensie de nivel 3) (2008)

Extensiile nu fac parte din ISO-32000 dar pot fi propuse la următoarea revizie a formatului.

Porțiuni ale PDF

PDF/X

Standardul PDF/X, bazat în prima instanță pe PDF 1.2 și revizuit de mai multe ori, a fost dezvoltat de Comitetul pentru Standardele Tehnologiilor Artelor Grafice din cadrul Institutului Național American pentru Standarde (ANSI). Este folosit în primul rând ca format de schimb de documente color pentru tipar. Toate variantele sale aprobate în prezent de ISO îndeplinesc cerințele de standarde deschise și sunt publicate în conformitate cu ISO 15930:

PDF/A

PDF/A este o parte a PDF 1.4, special conceput pentru arhivare. Îndeplinește cerințele unui standard deschis și a fost aprobat ca ISO 19005-1:2005.

PDF/E

PDF/E este o parte a PDF 1.6 special conceput pentru desense tehnice. Îndeplinește cerințele unui standard deschis și a fost aprobat ca ISO 24517-1:2008.

Revendicare brevete

În timp ce Adobe Systems acordă dreptul de folosire, în mod gratuit, pentru orice brevet legat de formatul PDF, în orice aplicație ce aderă la speficicațiile PDF, alte companii dețin brevete ce ar putea limita deschiderea standardului, dacă sunt aplicate.